NL |  FR |  EN
Pers |  Nieuwsbrief |  Campagne |  Bedankt |  Contact
Error showing flash-object.

Sportief 

Gerrit Kempeneers heeft zijn opleiding voor kinesist doorlopen aan de KUL (Leuven). Nadien behaalde hij nog postgraduaat diploma’s in Zuid-Afrika. Naast de belangrijke toegevoegde waarde van zijn studies in Kaapstad genoot hij er ook van de verrijkende ervaring van de kennismaking met een heel ander cultuur.

“De mensen in Zuid-Afrika - uiteraard in de dorpen maar ook in de steden - staan veel dichter bij de natuur en kijken heel anders aan tegen de kwaliteiten die de natuur biedt.
Toen ik terug in België kwam en het verschil zag tussen de houding van de mensen in Zuid-Afrika en de haast volledig op ‘techniciteit en chemie’ gerichte realiteit van hier, besefte ik dat er een lacune zat in de aanpak van onze relatie mens-gezondheid. De factor ‘natuur’ ontbreekt daarbij te vaak en veroorzaakt een onevenwicht.
Ik besloot dan ook van bij de start om mijn praktijk op te bouwen vanuit een totaalbeeld van de mens in zijn relatie met zichzelf, de anderen en de natuur.
Vanuit de toepassing van deze benadering weet ik dus al lang dat voeding en voedingsgewoonten een belangrijke invloed hebben op onze gezondheid.

De topsporters die ik begeleid ondervinden beter dan wie ook hoe belangrijk het is om voldoende fruit te eten. Zij moeten tot het uiterste gaan in hun krachtinspanningen en fysieke grenzen bereiken waar een gewone mens nooit toe komt. Een goede spijsvertering en het belang van fruit is daarbij essentieel.

Ook voor de andere mensen is de belangrijke toegevoegde waarde van fruit voor onze spijsvertering - en gezondheid in het algemeen - talloze keren bewezen. Helaas is er in het voedingspatroon bij velen een onevenwicht ten nadele van het natuurlijke.

Met de website van ‘Fruit Revolution’ brengen de makers het belang van het eten van fruit op een originele manier in ‘the picture’ en leggen terecht de link tussen fruit – lekker – gezonde levensstijl. Op hun eigen manier dragen zij er dus toe bij om mensen van alle leeftijden ertoe te bewegen de positieve waarde van wat de natuur ons biedt te erkennen en er gebruik van te maken. Ik juich het initiatief van ‘Fruit Revolution’ dan ook toe en wil de makers van de website langs deze weg graag van harte feliciteren met hun initiatief!”


Gerrit Kempeneers, kinesist en consultant van topsporters.